PIEŠIMAS. 9 val.


Kaip pradėti piešti: piešimo priemonės, lapo dydis.

1 pamoka.

Išmoksime:

 • atverti ir užverti piešimo programą;
 • sužinosime priemonių juostos mygtukų paskirtį;
 • pakeisti lapo dydį;
 • keisti pieštuko plotį;
 • išsaugoti piešinį.

Užduotys:

Iš vadovėlio 51 psl. atlikti žemiau išvardintas užduotis

4.2,

4.3,

4.4 - 2 pasirinktas figūras,

4.5 - 2 pasirinktas figūras,

4.5 - 2 pasirinktas figūras,Piešimo programos įrankių juosta. Piešinio perkėlimas lape.

2 pamoka.

Išmoksime:

 • naujus įrankių juostos mygtukus;
 • perkelti piešinį į kitą vietą lape;
 • dauginti piešinio elementus.

Užduotys:

Iš vadovėlio 52 - 53 psl. viename lape nupiešti 12 skirtingų paveiksliukų.Piešimo priemonės, lapo dydis.  Piešinio fragmento kopijavimas ir perkėlimas.

4 pamoka.

Išmoksime:

 • lapo dydžio keitimas;
 • piešinio fragmento kopijavimas.

Užduotys:

Iš vadovėlio 70 psl. 6.1, 6.2 ir 6.4 užduotys.

 

 Įrašomo failo tipas.
Piešinio fragmento kopijavimas ir perkėlimas.

5 pamoka.

Išmoksime:

 • pakeisti tipą įrašomam failui.

Pakartosime:

 • lapo dydžio keitimas;
 • piešinio fragmento kopijavimas.

 

 

Užduotys:

Iš vadovėlio 71 psl. 6.5, 6.6 ir 6.7 užduotys.